Preview Mode Links will not work in preview mode

Livskris


Oct 8, 2018

En avstämning som till slut handlar om en helt ny upplevelse för Floris. Spoiler alert, hon gillar den INTE.

Lovisa har en ganska odefinierad kris som kanske bottnar i en förlust och Floris kämpar på i livet med stressen kring förändring och nya saker i antågande.