Preview Mode Links will not work in preview mode

Livskris


May 9, 2019

Nya anekdoter på ingång och dessutom en oerhörd irritation från Lovisas håll vad gäller konservativa göteborgare. När ska de lära sig att go with the flow?? Floris går tillbaka till mellanstadiet och drar paralleller till samtiden och varför vill alla som heter Sanna en något ont? Självklart även experthjälp i form av krislösarproblem!