Preview Mode Links will not work in preview mode

Livskris

May 23, 2019

Allt om Floris Venedigresa och självklart skarpa konstanalyser från Lovisa. Dessutom har Lovisa en RIKTIG kris för en gångs skull, hör och häpna och Floris kris omvandlas från en sak till att inse att hon tydligen är en jobbsnobb.


May 9, 2019

Nya anekdoter på ingång och dessutom en oerhörd irritation från Lovisas håll vad gäller konservativa göteborgare. När ska de lära sig att go with the flow?? Floris går tillbaka till mellanstadiet och drar paralleller till samtiden och varför vill alla som heter Sanna en något ont? Självklart även...