Preview Mode Links will not work in preview mode

Livskris

Nov 11, 2018

Vi återkopplar lite smått men svarar desto mer på lyssnarfrågor. Floris fick en överraskning från en lyssnare på Instagram och Lovisa berättar om New York. Dessutom har Lovisa insett att något måste förändras i hennes liv och Floris berättar om traumatiska upplevelser i dansvärlden.